Postup pri individuálnej prestavbe Auta na LPG

 

POSTUP PRI INDIVIDUÁLNEJ PRESTAVBE AUTA NA LPG


Vážený zákazník,


Každé auto sa dá namontovať, schváliť a zapisať pohon LPG do Technického preukazu.


Ak si vaše auto nenájdete v našom zozname schválených retrofitných systémoch, tak auto je potrebné schvaľovať individuálnym spôsobom. To obnáša poplatok pre úrady, ktoré sa platia do 6 mesiacov od montáže vo výške 229.-€


1. Zákazník na základe naších povolení, osvedčení a Technického a montážneho popisu pôjde podať žiadosť o povolenie prestavby na Okresný urad dopravy (ďalej už iba Oud.) (20.-€ kolok)


2. Doručí rozhodnutie z Oud. do našej montážnej dielne. Auto sa namontuje, zákazníkovy sa vystaví protokol o montáži plynového zariadenia, štítky a nálepky 


3. Zákazník s protokolom o montáži plynového zariadena, veľkým TP, rozhodnutím z Oud. + autom ide na Emisnú kontrolu zvláštnu (45.-€ poplatok)


4. Doručí Protokol z Emisnej kontroly do našej montážnej dielne.


5. Všetky podklady, papiere a potrebnú papierovú dokumentáciu posielame do skúšobne - Skúšobňa vystaví protokol o skúškach plynového zariadenia (144.-€ poplatok)


6. Zákazník ide na Oud. s Protokolom o skúškach plynového zariadenia, ktorý doručila skúšobňa, kde mu bude vydaný nový technický preukaz v ktorom bude zapísané napr. (BA 95 +LPG) (20.-€ kolok)


Všetky tieto poplatky, dávajú spolu sumu 229.-€ t.j. - Individuálna prestavba + Tieto poplatky nie je potrebné platit hneď, ale stačí ich zaplatiť do 6 mesiacov od montáže vozidla, t.j. do skončenia platnosti rozhodnutia, ktoré vydalo Oud., alebo do skončenia platnosti STK a EK.
V prípade akýchkoľvek nejasností nás možte informovať na 0915 336 420

 

Nedajte sa oklamať skrytými poplatkami za vybavenie pri individuálnej prestavbe, ktoré si iné firmy účtujú a ponúkajú tieto poplatky zaplatiť za vás...

Ďalšie otázky

Aktuálna akcia

Karta výhod

Montujeme a servisujeme

Čerpacie
stanice

Pokračovať arrow arrow

Propan-bután

Pokračovať arrow arrow

Veľkoobchod

Pokračovať arrow arrow

Autoumyvárne

Pokračovať arrow arrow