Aká je údržba LPG systému?

LPG - FAQ

Údržba LPG zariadenia je ekonomicky a časovo nenáročná. Po namontovaní zariadenia a po najazdení cca 2000 km by sa mala vykonať obhliadka celého zariadenia a prípadné doladenie. Je to dôležité najmä pri podtlakových systémoch, kde si musia počas prvých kilometrov membrány v regulátore "sadnúť", takže je potrebné opätovne nastaviť bohatosť zmesi. Túto kontrolu a nastavenie vykonávajú montážne pracoviská zväčša bezplatne.

 

Každý rok alebo po najazdení 15000 km - podľa toho, čo nastane skôr, by sa malo zariadenie skontrolovať, mala by sa preveriť jeho tesnosť a ostatné parametre.

 

Približne každých 20000 km by sa mali meniť aj filtre plynu. Interval výmeny je veľmi zavislý na kvalite tankovaného plynu. Ak sa tankuje dobrý plyn, filter vydrží aj dvojnásobok, ak sa natankuje nekvalitný LPG, môže byť potrebná výmena aj po 10000 km jazdy. Podtlakové systémy používajú iba jeden filter - filtruje sa iba plyn v tekutej fáze. Väčšinou býva tento filter súčasťou elektromagnetického ventilu LPG. Systémy so vstrekovaním plynu majú ešte jeden prídavný filter, ktorý filtruje plyn priamo pred vstrekovačmi.

 

Ďalším zariadením, ktoré vyžaduje údržbu, je regulátor tlaku. Na väčšine typov sa nachádza tzv. odkaľovacia skrutka, pomocou ktorej sa vypustia nahromadené nečistoty z regulátora. Upozornenie - nečistoty dosť výrazne zapáchajú. Približne každých 100000 km je potrebná revízia splynovača - výmena membrán a tesnení a vyčistenie. Náklady sa pohybujú okolo 100,-€ aj s prácou - záleží na type splynovača a montážnej dielni.

 

Pri systémoch sekvenčného vstrekovania plynu je potrebné vykonávať aj údržbu LPG vstrekovačov - vyčistenie, prípadne repasáciu. Tieto činnosti a intervaly ich vykonávania veľmi závisia na použitom type vstrekovačov, jednotlivé značky sa od seba dosť líšia. Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že vstrekovače by mali vydržať bez zásahu cca 50000 km, ich prípadná repasácia by pre štvorvalcový motor nemala prekročiť 66,- €. Tu by som chcel podotknúť, že vstrekovače sú najcitlivejším prvkom na kvalitu tankovaného plynu a táto má na náklady na ich údržbu výrazný vplyv.

Ďalšie otázky

Aktuálna akcia

Karta výhod

Montujeme a servisujeme

Čerpacie
stanice

Pokračovať arrow arrow

Propan-bután

Pokračovať arrow arrow

Veľkoobchod

Pokračovať arrow arrow

Autoumyvárne

Pokračovať arrow arrow