Je možné zapísať do OEV namontovaný LPG pohon?

LPG - FAQ

Môžu nastať 3 prípady.

  1. Ak má pre dané vozidlo dovozca LPG zariadení na Slovensko hromadnú homologizáciu podľa národného schválenia, stačí si dať auto prestavať v niektorej dielni na to oprávnenej. Tam vystavia aj všetky potrebné doklady, s ktorými potom majiteľ ide na príslušný ObÚ a následne na Políciu. Tam mu vystavia OEV so zapísaným LPG pohonom.
  2. Pre dané vozidlo existuje schválenie podľa európskeho predpisu EHK R115 (retrofitné systémy) a pre dané zariadenie je na Slovensku dovozca. Homologizáciu musí vykonať priamo výrobca LPG zariadenia pre každý konkrétny typ auta. Ďalšou nevýhodou je to, že takéto schvaľovanie je možné iba pre autá s motormi EURO3 a EURO4 - tzn. nové vozidlá. Pre staršie autá to nie je možné. Ak Vás zaujíma, či sa to týka aj Vašeho vozidla, kontaktujte nás.
  3. Pre dané vozidlo neexistuje ani národné ani európske schválenie. Jediný spôsob, ako prihlásiť LPG pohon u týchto áut, je formou individuálnej prestavby. Majiteľ vozidla musí požiadať ObÚ o povolenie na prestavbu. Tento mu po splnení podmienok stanovených zákonom takéto povolenie vydá. S povolením od úradu majiteľ navštívi montážnu dielňu a dá si vozidlo prestavať. Do vozidla si musí dať namontovať systém, ktorý je už u nás schválený, v opačnom prípade by musel schvaľovať aj systém, nielen prestavbu. S prestavaným vozidlom musí majiteľ navštíviť niektorú skúšobňu u nás, kde skontrolujú prestavbu. Taktiež musí absolvovať aj emisné testy - podľa zákona stačia tzv. statické emisie, ktoré môže absolvovať na ktorejkoľvek stanici emisnej kontroly u nás, ktorá môže kontrolovať emisie áut s LPG pohonom. S protokolom zo skúšobne majiteľ ide opäť na ObÚ, kde požiada o zápis LPG pohonu do OEV.

Ďalšie otázky

Aktuálna akcia

Karta výhod

Montujeme a servisujeme

Čerpacie
stanice

Pokračovať arrow arrow

Propan-bután

Pokračovať arrow arrow

Veľkoobchod

Pokračovať arrow arrow

Autoumyvárne

Pokračovať arrow arrow