Hrozí poškodenie motora alebo iných súčiastok pri používaní LPG pohonu?

LPG - FAQ

Relatívnou nevýhodou LPG voči benzínu je to, že akákoľvek chyba pohonnej jednotky, ktorá sa pri používaní benzínu takmer neprejavuje, môže byť pri jazde na LPG dosť výrazná. Nevýhodou je to preto, že majiteľ auta si po namontovaní LPG zariadenia začne sťažovať na nejaký problém a myslí si, že je to zavinené montážou LPG. Montážnikovi sa potom ťažko vysvetľuje, že tento problém nie je zavinený zariadením, ale chybou v samotnom automobile. Relatívnou nevýhodou som to nazval preto, že po takomto urýchlenom zistení závady sa táto môže odstrániť hneď, takže v konečnom dôsledku to nevýhodou nie je.

 

Preto je dôležité, aby auto pred montážou bolo skontrolované a aby bolo v dobrom technickom stave.

 

Vymenovanie komponentov, ktorých technický stav má najväčší vplyv na vlastnosti motora pri spaľovaní LPG (samozrejme, stav všetkých komponentov motora má vplyv na jeho chod, ale u týchto je ich vplyv na chod motora pri jazde na LPG markantný):

 

 1. zapaľovacie sviečky - častý zdroj problémov. Je potrebné si uvedomiť, že zápalná teplota benzínu je okolo 100°C, kým LPG má zápalnú teplotu až 450 - 500°C. Takže sviečka, ktorá ešte dokáže zapáliť benzínovú zmes, LPG už nezapáli. Toto je príčinou vynechávania zapaľovania a trhania motora. Ďalším problémom je to, že pri spaľovaní LPG vzniká vyššia teplota a sviečky sú preto viac namáhané. Preto montážnici odporúčajú aj ich skoršiu výmenu (o cca 5000 km) oproti intervalu, ktorý odporúča výrobca sviečok. Pri zapaľovacích sviečkach sa odporúča zmenšiť vzdialenosť kontaktov na cca 0,7 mm. Z toho vyplýva, že je výhodné používať jednokontaktové sviečky, pri ktorých je možné túto vzdialenosť upravovať. Platí to samozrejme iba pre autá, u ktorých sa tieto sviečky môžu používať.
 2. zapaľovacia sústava - platí to isté, čo pri sviečkach. Zapaľovacia sústava musí byť v 100% stave, inak hrozí opäť trhanie a nepravidelný chod motora. Pri autách s podtlakovým systémom so zmiešavačom má stav zapaľovacej sústavy veľký vplyv na riziko spätného zášľahu.
 3. škrtiaca klapka - stav škrtiacej klapky má veľký vplyv na stabilitu otáčok, hlavne pri voľnobehu, prípadne až na zhasínanie motora na voľnobeh. Väčšinou je to zavinené iba znečistenou klapkou a stačí jej jednoduché vyčistenie a opätovné nastavenie.
 4. sací trakt - musí byť v dobrom stave a dokonale tesný. Taktiež je veľmi dôležitá čistota vzduchového filtra.
 5. lambda sonda - systémy využívajú práve jej signál na reguláciu tvorby zmesi (buď priamo alebo nepriamo), takže bez jej správnej funkcie je ich správna činnosť veľmi problematická.
 6. ventily - musia byť tesné. Kompresné tlaky musia byť správne. Taktiež ventilová vôľa musí byť dostatočná.

 

Vplyv spaľovania LPG na životnosť motora a jeho komponentov:

 

 1. Vyššia čistota celého motora - pri spaľovaní LPG sa netvoria karbónové usadeniny, takže motor je čistejší. Preto sa predlžuje aj životnosť pohybujúcich sa častí.
 2. Menšie riziko "klepania" motora - vďaka vyššiemu oktánovému číslu LPG.
 3. Olej - keďže sa v motore netvoria karbónové usadeniny, olej je čistejší a interval jeho výmeny je možné predĺžiť.
 4. Sviečky - vplyvom vyššej spaľovacej teploty je ich životnosť kratšia a interval výmeny sa skracuje.
 5. Ventily - pri niektorých typoch áut (najmä ázijských) hrozí riziko poškodenia ventilov. Je to zapríčinené vyššou teplotou spaľovania LPG a veľmi tenkými driekmi ventilov. Tomuto riziku sa dá predchádzať používaním špeciálnych prípravkov - napr. FlashLube. U veľkej väčšiny áut ale toto riziko nehrozí.

Ďalšie otázky

Aktuálna akcia

Karta výhod

Montujeme a servisujeme

Čerpacie
stanice

Pokračovať arrow arrow

Propan-bután

Pokračovať arrow arrow

Veľkoobchod

Pokračovať arrow arrow

Autoumyvárne

Pokračovať arrow arrow