Motory TSI, FSI, TFSI, GDI

Priame vstrekovanie paliva - plynná fáza systémom Prins

Zoznam schválených vozidiel značky Prins - pdf

Priame vstrekovanie paliva - plynná fáza systémom BRC - SDI

Zoznam schválených vozidiel značky BRC - SDI - pdf

Pozrite si naše referencie

AUDI A4 TFSI

Kvapalná fáza - VIALLE LPDi

PRIAME VSTREKOVANIE PALIVA - PLYNNÁ FÁZA SYSTÉMAMI

Systém STAG

Pozrite si naše referencie

AUDI A6 V8 4,2 FSI 2007 - STAG 400.8 DPI

Inovácia

 

LPdi je ďalším krokom vo vývoji nášho LPi systému, ktorý vstrekuje LPG v kvapalnej fáze priamo do systému namiesto predchádzjúceho splyňovania ako to poznáme pri väčšine konvenčných riešení. Tak ako LPi aj LPdi udržuje LPG ako kvapalinu počas celého procesu, avšak s LPdi systémom sú sacie ventily obídené, čo ho robí vhodným pre najnovšie motory s priamym vstrekovaním. LPG je privádzané do valcov cez štandardné benzínové vstrekovače. Pre tento systém bolo potrebné vyvinúť zopár nových patentovaných komponentov.

 

Výhody

 

LPdi systém má rôzne výhody. Vďaka použitiu priameho vstrekovania nám odpadáva častá výmena filtrov. Taktiež chladiaci okruh automobilu ostáva nenarušený. Použitie priameho vstrekovania plynu prináša zníženie zaťaženia životného prostredia redukciou tvorby CO2 až o 20%. Pravdaže v nových aj jazdených vozidlách je dodržanie normy EURO5 samozrejmosťou.

        

 

Technológia

 

LPdi používa v nádrži integrované membránové čerpadlo dobre známe z LPi. Čerpadlo zvyšuje tlak v systéme a zabezpečuje cirkuláciu paliva. Srdcom systému je patentovaná FSU jednotka, ktorá nám dovoľuje bezprobémové prepínanie paliva medzi benzínom a LPG. Obe palivá sú privádzané k jednotke FSU a požadované palivo sa dodáva originálnemu vysokotlakovému čerpadlu auta, zvyšujúce tlak pred vstrekom na viac ako 100 barov. Systém je unikátny tým, že automobil môže byť používaný čisto iba s LPG, taktisto môže naň aj štartovať. Benzín vtedy slúži iba ako záloha v prípade úplného spotrebovania LPG v nádrži. Vodič môže vybrať palivo, ktoré si praje, pomocou Vialle prepínača. Z fyzikálnych vlastností plynu môže za určitých okolností plyn pod vplyvom zohrievania plynatieť. To spôsobuje dlhšie časy nábehu LPG systému ako sme zvyknutí pri benzínových motoroch. Pre minimalizáciu tohoto faktu sa LPG čerpadlo pre dosiahnutie skoršieho zvýšenia tlaku na niektorých modeloch zapína hneď po otvorení dverí. Tento zvýšený tlak zabezpečuje, že všetok plyn v plynnom skupenstve je znovustlačený na kvapalinu. Cena montáže sa pohybuje okolo 2700.-€ a je v trvaní 2 dní od náročnosti vozidla. Informácie o prerobení daného typu vozidla, je potrené nám zaslať veľký technický preukaz. Po preskúmaní skutočností či dané vozidlo sa dá prerobiť na LPG pohon systémom VIALLE, vás bude informovať náš pracovník.

 

 

 TARTARINI DIRECT EVO 01

 

Systém ZENIT PRO prichádza na trh s novým systémom ZENIT PRO DIRECT, ktorý funguje na princípe prístreku benzínu. Pre autá s priamym vstrekovaním paliva je táto voľba veľmi ekonomicky výhodná a ponúka spoľahlivosť, presnosť a profesionálnu funkčnosť. Cenová relácia tohto systému sa pohybuje od 1190.-€. Doba montáže je 1-2 dni od náročnosti automobilu. Naša firma garantuje svojím klintom pomer  5-15% benzínu / 100km a 80-95% LPG / 100km. Tento pomer závisí od štílu jazdy a od miesta jazdenia na vozidle, či je to mesto alebo mimo mesta. Montáž vozidla je jednoduchá a podobá sa na montáž sekvenčného systému. Riadiace jednotky sú vopred nakalibrované výrobcom systému pre daný, konkrétny typ vozidla. Zoznam vozidiel, ktoré je možné prerobiť týmto systémom je nižšie. Ak vás naša ponuka zaujala, neváhajte nás kontaktovať.


Zoznam vozidiel schválených systémom ZENIT PRO DIRECT 

 

Zoznam vozidiel schválených systémom TARTARINI EVO 01 

 

 

 

 

Aktuálna akcia

Karta výhod

Montujeme a servisujeme