Čo je LPG

LPG označenieLPG (Liquefied Petroleum Gas) alebo "skvapalnený ropný plyn" je plyn, ktorý sa získava pri ťažbe zemného plynu a ropy alebo ako vedľajší produkt pri spracovaní ropy v rafinériách. Ochladením alebo stlačením sa následne skvapalňuje, čím sa dosiahne 260 krát menšieho objemu. Skladá sa z niektorých z nasledujúcich uhľovodíkov: propán, propén (propylén), bután, isobután, iso-butylén a butén (butylén). U nás sa pod pojmom LPG rozumie zmes propán - butánu podľa STN 65 6482.

 

Propán (C3H8) je bezfarebný horľavý plyn. Je obsiahnutý v zemnom plyne. Získava sa krakovaním plynov a ropy. V zmesi s butánom sa používa na pohon motorových vozidiel.

 

Bután (C4H10) je ľahko skvapalniteľný plyn a so vzduchom tvorí výbušnú zmes. Vzniká ako vedľajší produkt pri syntetickej výrobe benzínu.

 

Vlastnosti LPG sú veľmi podobné benzínu a preto sa využíva na pohon motorových vozidiel. LPG je palivo s veľmi dobrými vlastnosťami a s oktánovým číslom približne 101-111. U nás sa používa tzv. zimná LPG zmes (60% propánu a 40% butánu) a letná LPG zmes (40% propánu a 60% butánu).

 

Používanie LPG ako bežnej alternatívy k benzínu v autách je rozšírené po celom svete, pričom vo viacerých štátoch venovali jeho rozvoju mimoriadnu pozornosť ako napr. v Taliansku, Holandsku alebo v Belgicku, kde jazdí takto upravených vyše 30% áut. Taktiež v okolitých krajinách je LPG bežným a vítaným palivom.

 

Upozornenie!

 

Propán - bután a ich zmesi sú bez farby, chuti a zápachu, preto sa doň pridáva odorizant (látka s výraznou vôňou), aby ho ľudské zmysly zaregistrovali. Nie sú jedovaté, ale sú nedýchateľné. V plynnom skupenstve sú ťažšie ako vzduch a pri úniku vypĺňajú najnižšie miesta pod úrovňou okolitého priestoru, napríklad kanálové vstupy, jamy, priehlbne alebo vstupy do inžinierskych sietí. Z toho dôvodu majú autá na LPG zakázaný vjazd do väčšiny podzemných garáží. V nevetraných priestoroch sa tieto plyny pomaly rozptyľujú. V zmesi so vzduchom vytvárajú pri príslušnej koncentrácii výbušnú zmes. V kvapalnom skupenstve sú ľahšie ako voda.

Aktuálna akcia

Karta výhod

Montujeme a servisujeme